Sáp ong hoặc nến vụn, bee wex

 

Nếu dùng nguyên liệu hoàn toàn bằng sap ong, nến sáp ong đốt thời gian lâu hơn nến parafin. gấp 2 lần, nếu bạn đốt cẩn thận, không để nơi có gió lùa

BẢN QUYỀN © 2018 - CÔNG TY CP MẬT ONG SƠN LÂM. DESIGNED BY VIETNETNAM

Nếu dùng nguyên liệu hoàn toàn bằng sap ong, nến sáp ong đốt thời gian lâu hơn nến parafin. gấp 2 lần, nếu bạn đốt cẩn thận, không để nơi có gió lùa